Magyar | English | Deutsch | Français
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

A megváltás örömhírének megjelenítése

 

Hálás szívvel emlékezünk ez év áprilisában
templomunk felszentelésének 15-ik évfordulójára.

Rendünk legrégebbi okmányai szerint minden ciszterci monostort és annak templomát „az ég és a föld Királynőjének kell szentelni” (Charta Caritatis). Szerzetesközösségünk a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét választotta. Az értünk emberré lett Isten titka – mely központi helyet foglal el a ciszterci szerzők írásaiban – utal közösségi életünk kezdeti rejtett éveire.

A templom ünnepe kifejezi létünk ajándék mivoltát és küldetést ad, hogy hivatásunk beteljesítésével az Örömhír továbbadói legyünk.

Az angyali üdvözlet eddig nem volt megjelenítve az apátsági templomban. A felszentelést megelőzően kölcsön kaptunk egy fából készült Mária a Kisjézussal féldomborművet, és ajándékba egy feszületet. Hálával fogadtuk mindkettőt.

Azóta is kerestük a lehetőségét egy olyan művészi alkotásnak, amely ciszterci egyszerűséggel és igényességgel jeleníti meg templomunk titulusát. Amikor megismertük Mátyássy László szobrászművész munkáit, egyértelmű lett számunkra, hogy ez az ábrázolásmód egészen harmonikusan belesimulna a szentély légkörébe. Felkértük a művész urat, hogy templomunk számára alkossa meg bronzból a Megváltó születésének hírüladását és a kereszten értünk vállalt művének beteljesedését.

A rajz, majd a gipsz tanulmányszobor után nemsokára elkészül a bronz feszület, Pünkösd után pedig az angyali üdvözlet.

 
Kérjük, hogy aki ezzel a kezdeményezéssel egyetért, lehetőségeihez mérten anyagi hozzájárulással is segítse a szobrok felállítását.

Köszönjük!

Mindaz, aki templomunkba betér, hadd részesüljön a misztérium megjelenítése által a megváltás művének örömhírében és valóságában.

A megváltás örömhírének megjelenítése


Mátyássy László szobrászművész így mutatja be alkotását:

A megváltás örömhírének megjelenítéseAz „Angyali Üdvözlet” szoborkompozíció a kismarosi Ciszterci Monostor templomában, az oltár mellett, a baloldali falon kerül elhelyezésre.

Szűz Mária és Gábriel arkangyal szoboralakja egy felül ívesen behajló bronz háttér előtt áll.

Ez az íves háttérlemez meghitt belső teret sugall, szobát, vagy templombelsőt. A két szobor között négyszögletes ablak van, melyben a Mária felé leszálló galamb a Szentlélek alászállását jelképezi. Gábriel angyal, a hírnök a Szűz felé néz, áldó kéztartása rámutat a Szentlélek galambra.

Mária alakja, mozdulata egyszerű, statikus. A Szűz alázattal és méltósággal fogadja az Örömhírt, Isten akaratát. Tekintete nem az angyalra irányul, hanem a templom másik falán függő feszületre, előre vetítve az éppen megfogant Megváltó jövőjét, a Kereszthalált és a Feltámadást.

A Szentlélek, Szűz Mária és Gábriel arkangyal alakja háromszögű kompozíciót alkot, de egy másik háromszöget alkotó kapcsolódás is létrejön a templomtérben, nevezetesen Szűz Mária, a megfeszített Krisztus és az oltárasztalon bemutatásra kerülő eukarisztia között.

A szoboregyüttes megtervezésekor a középkori Angyali Üdvözlet ábrázolások, a románkori bronzkapuk és keresztelőmedencék, valamint a bizánci ábrázolások szolgáltak előképül.

Az egyszerű, letisztult megfogalmazással célom a ciszterci lelkiség kifejezése, valamint egy olyan alkotás létrehozása, amely békés, elmélyült imádságra ösztönöz.

A megváltás örömhírének megjelenítéseA kismarosi Ciszterci Monostor Angyali Üdvözlet templomának oltára mellett, a jobb oldali falra kerül a megfeszített Krisztust ábrázoló bronz szobor.

Krisztus alakjának megmintázásakor nem az úgynevezett „szenvedő Krisztus” ikonográfiai formát választottam, hanem a Megfeszített dicsőséges ábrázolását. Krisztus itt nem függ a kereszten, hanem szinte lebeg a kereszt előtt karjait széttárva, mintha át akarná ölelni a világot. A szobor nem a szenvedő, meggyötört, megkínzott testet ábrázolja, hanem a halálon győzedelmeskedő, megdicsőült Krisztus békés alakját, mely már a Feltámadást vetíti elénk. Kezein lábain láthatóak a sebek, de szögek nincsenek, így a lebegés érzete még erőteljesebb. Az egész kompozíció légiességét fokozza, hogy a bronz kereszt hátlap el van emelve a fal síkjátóA megváltás örömhírének megjelenítésel.

A Feszület megalkotásához a román kori és bizánci kereszt ábrázolások szolgáltak előképül. A puritán megformálással és anyaghasználattal igyekeztem a ciszterci szellemiségre utalni.Mátyássy László szobrászművész


Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
,
H-2623 Kismaros, Szuttai dűlő, www.cisztercimonostor.hu,

CIB Bank 10700323-49981409-51100005 Közlemény: szobor-adomány.

Plakát letöltése

Szórólap letöltése