Magyar | English | Deutsch | Français
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Nagyböjt

Nagyböjt

Figyeljünk mi is, szívünk füleivel az Úr hangjára. Arra hív, hogy vele együtt járjuk a keresztutat: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem!” (Lk 9,  23)  Mert a keresztben van üdvösségünk, feltéve, ha belé kapaszkodunk. A kereszt igéje – az Apostol szavával élve – azoknak, akik elvesznek oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. (1Kor 1,18)

Valóban drágalátos, nagy kincs a kereszt? Lehet-e szeretni? Örömöt hozó? Igen, így van, testvérek! Aki vállalkozik rá, hogy gyümölcseit leszedje, annak a kereszt fája mindig életet terem. Az öröm gyümölcseit hozza, a vidámság olaja párolódik róla, a lelki ajándékok balzsamos illatát árasztja. Nem akármilyen fa ez, hanem az élet fája azoknak, akik megragadják, és boldog, aki belé kapaszkodik.  (v.ö. Péld 3,18).  E fa gyümölcse: az örök üdvösség.

Szent Benedek

Nagyböjt

„Milyen mélységes keserűségtől szabadítottál meg engem a te jöveteled által oly gyakran, jó Jézus! Milyen gyakran árasztottad megsebzett lelkiismeretemre irgalmasságod kenetét, és hányszor töltötted meg csordultig az öröm olajával (vö. Zsolt 44,8), amikor bánkódva, könnyek között, sóhajtozva és panaszkodva találtál rám? Milyen gyakran talált engem szinte kétségbeesett állapotban az imádság, és mennyiszer engedte, hogy megvigasztaljon és ujjongással töltsön el az elnyert megbocsátás! Aki hasonlóan érez, tudja, hogy az Úr Jézus valóban az az orvos, aki »Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.« (Zsolt 146,3) Akik ellenben nem tapasztalták meg ezt, higgyenek annak, aki így szól: »Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.« (Iz 61,1) Ha még mindig kételkednének, lépjenek közelebb, vizsgálják meg, és tapasztalják meg önmagunkon, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.« (Mt 9,13)”

Nagyböjt

Szent Benedek

Nagyböjt

 

„Az imádság kieszközli

az erőt a böjtöléshez,

a böjtölés pedig méltóvá tesz

az imádság kegyelmeire.

A böjt erősíti az imádságot,

az imádság megszenteli a böjtöt,

és bemutatja az Úrnak.”

Nagyböjt

 

 

„Mély az emberi szív és kipuhatolhatatlan.

De ha nagy az én vétkem,

sokkal nagyobb a Te szereteted, Uram.

Ezért ha szomorú a lelkem,

akkor a Te irgalmad nagyságára

emlékezem és fellélegzem.”

 

 

Nagyböjt

 

„Jézus Krisztus önként

halálra adta magát barátaiért,

akik ugyan még nem szerették,

de Jézus már szerette őket.

A kegyelem éppen ez, nem mintha

szerettük volna Istent, hanem az,

hogy Ő előbb szeretett.”

 

 

„Mindkettő: a szenvedés és a feltámadás is egyaránt értünk megy végbe, hiszen mindkettő az üdvösség gyümölcsével és lelkünk életével ajándékoz meg bennünket. Csodálatos a te szenvedésed, Úr Jézus! Mert ez fordított el tőlünk minden szenvedést, ez bűnhődött minden gonoszságunkért, s nem bizonyult soha semmi betegségben haszontalannak. Mert akad-e akár egyetlen olyan betegség is, még ha halálos volna is, amelyet nem gyógyítana meg az ő halála?”

Nagyböjt


„Hol van biztosabb és erősebb nyugalom a gyengék számára,

ha nem az Üdvözítő sebeiben.

Lehet nyugtalan a lelkiismeretem, de összezavarodni nem fog,

mivel az Úr sebeire gondolok.

Mi van még halálra szánva, amit Krisztus halála nem váltott meg?”

 

Nagyböjt


„Ami hiányzik belőlem, azt az Úr szívéből veszem ki bizalommal,

mivel túlárad az irgalom.”

„A szenvedés napja követi e napot — a nap, amikor Urunk az egész embert

megváltotta, s amikor teljes egészében odaajándékozta önmagát, hogy

üdvösséget hozó áldozat lehessen értünk.”

 

Nagyböjt

Nagyböjt

„Szívedben az irgalom,

és bőséges a megváltás nálad.

Ó, milyen pazarul osztod bocsánatod!

Milyen nagy a Te jóságod, Uram!

Mennyire meghaladják

a Te gondolataid a mieinket,

és utaid a mi utainkat!

Áradó szeretet!

A rosszat rosszal ne viszonozd!

Túlcsorduló szeretet!

Jóval viszonozd a rosszat!”

 

„Mindez a Te műved, ó Krisztus!

Te leszálltál

az égi fényességből

a pokol sötétségébe;

a Legfenségesebb jobbjáról

az emberiség nyomorúságába,

az Atya dicsőségéből

a kereszthalálig,

hogy megvilágítsd a poklot,

megváltsd az embert,

győzz a halálon,

és a halál szerzőjén.”

 

Nagyböjt

 

 

Részletek Clairvaux-i Szent Bernát apát műveiből


 

Vissza a lap elejére