Magyar | English | Deutsch | Français
HÚSVÉT 2024
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Levéltára (BHML)

 

1)                                   ISMERTETÉS


- A levéltár története

- A levéltár típusa

- Az állomány jellege

- A levéltár gyűjtőköre

- A levéltár rendezettsége, segédlettel való ellátottsága

- A levéltár küldetése

 

2)                                   FONDJEGYZÉK

 

3)                                   ELÉRHETŐSÉG

 

4)                                   A LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSE (fenntartó, munkatársak)

 

5)                                   KUTATÁS

- Kutatási- és kutatótermi szabályzat

- Látogató jegy - Kutatási kérelem és engedély

- nyitva tartás

 

1)                                   ISMERTETÉS

 

A levéltár története

 

A Boldogasszony Háza Monostor levéltára mindössze csak néhány évtizedre tekint vissza. Egyidős a szerzetesközösség létrejöttével (1955).

A nővérek a kezdet kezdetétől gyűjtötték és őrizték a Közösségre vonatkozó jogbiztosító és egyéb iratokat, leveleket, feljegyzéseket, kéziratokat valamint a magyar- és a világegyház életével összefüggő dokumentumokat.

Az egyházüldözés évtizedei nem kedveztek a levéltári anyagok fennmaradásának. A Közösség maga is semmisített meg leveleket, amelyeket kapott, más írásokat, amelyekre szükség lehetett később is, elrejtett. Olyan idők voltak ezek, amikor egyetlen darab papír is bűnjelnek számított, és amikor napirenden voltak a házkutatások, amelyek rengeteg könyvet és feljegyzést vittek el. Így a több évtizedes üldöztetés idején az iratok nagy része elpusztult, más részét viszont, ami a házkutatásokat, kényszerű költözködéseket, hurcolkodásokat átvészelte sikerült megmenteni.

Az 1955-től 1990-ig terjedő levéltári anyag rendezetlenül, kötegelve és különböző helyeken rejtetten volt tárolva. 1990-ig az iratoknak csupán a megőrzéséről lehetett gondoskodni. A dokumentumok rendezése, átfogóbb rendszerezése csak 1998-ban, a Monostor felépítése után kezdődött meg, miután már a levéltár helyisége illetve annak berendezése is elkészült. Iktatókönyv használata, az iratoknak egyfajta visszakereshető, kezelhető rendszerben való tárolása stb. 1990 előtt, azaz a rendszerváltozás előtt nem volt lehetséges. A Monostor felépülésével párhuzamosan megszűntek a Közösség vidéki kis fraternitásai, és így a szerzetesközösség levéltári anyaga is egy helyre, Kismarosra került. Azóta is gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan bővül.

 

A levéltár típusa

 

A Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor levéltára egyházi, római katolikus, szerzetesi, nyilvános magánlevéltár.

 

Az állomány jellege, mennyisége

 

Az iratanyag mennyisége jelenleg 28,25 ifm. (2021)

A levéltár a Boldogasszony Háza Monostorra, a Ciszterci Rendre és más szerzetesközösségekre, valamint lelkiségi mozgalmakra, az egyház életére vonatkozó iratokat, teológiai témájú és egyéb kéziratokat, fordításokat, levelezéseket, valamint hagyatékokat és különféle gyűjteményeket tartalmaz.

A gyűjtemények közül kiemelkedik Hetényi Varga Károly (1932-2002) dokumentumgyűjteménye, amely egy „oral-history” típusú, írásban vagy szóban felvett interjú-tár. Személyesen vagy levélben igyekezett minél több még élő kortanút felkeresni. Az anyagnak, melyet különböző levéltárakból gyűjtött dokumentummásolatok egészítenek ki, kettős rendezési elve van. Külön iratrendezőben van elhelyezve néhány kiemelt személynek (főleg egyházmegyés papoknak) az iratanyaga, akikkel kapcsolatban különösen sok dokumentumot gyűjtött össze. Egyébként pedig a darabszinten rendezett anyag egyházmegyénként, illetve rendenként, azon belül pedig az egyes személyek iratai névsorba rendezve kerültek dossziékba.

A gyűjteményeken belül a papíralapú iratanyagok, illetve kéziratok között jelentős még az írógéppel sokszorosított un. szamizdat gyűjtemény és a különböző földrészek főleg bencés és ciszterci monostorairól összeállított képes gyűjtemény.

 

A levéltár gyűjtőköre

 

A Fondképző a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, melynek története megtalálható Monostor honlapján: http://www.cisztercimonostor.hu/

A levéltár gyűjtőkörébe tartoznak a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor saját iratai, továbbá a Monostor egészségügyi intézményének a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelőnek /2002. óta működik/, és a monostorhoz tartozó Boldogasszony Háza Alapítványnak /1991. óta működik/) az iratai.

Ezen kívül az őrizetében lévő levéltári anyag forrásértékének gazdagítása céljából gyűjti a Ciszterci Rendre, és a Rend közösségeire vonatkozó dokumentumokat, a magyar és világegyház életéhez, személyiségeihez, teológiai, lelkiéleti témákhoz kapcsolódó különféle maradandó értékű iratokat, különös tekintettel, az írógéppel sokszorosított (szamizdat) iratokra, továbbá egyéb kéziratokat, levelezéseket, a monostor tagjainak, illetve a monostorhoz kapcsolódó természetes személyeknek hagyatékait stb.

 

A levéltár rendezettsége, segédlettekkel való ellátottsága

 

A levéltári anyagok feldolgozása, a segédletkészítés, a rendezés folyamatos. Bizonyos anyagrészek már darabszinten rendezve vannak. A már rendezett iratanyagban az eligazodást egyelőre a feliratozott a dobozokban elhelyezett tartalomjegyzékek, mutatók teszik lehetővé.

A levéltár küldetése

 

Levéltárunk küldetése összhangban a Monostor Könyvtárának küldetésnyilatkozatával (http://www.cisztercimonostor.hu/) „hiteles helynek” lenni. Nem a közjegyzőségnek megfelelő, 1874-ig fennálló magyar jogintézmény működését folytatva, hanem olyan értelemben, hogy a történelemnek és az írásbeliségnek ebben a korszakában hitelesen élő emberek, egyházi személyek, hiteles dokumentumokat összegyűjtve és megőrizve, hitelesen adják tovább a tudomány, a kultúra kincseit, a szellemi és lelki élet emberformáló értékeit a következő nemzedékek számára.

  1. FONDJEGYZÉK (frissítése folyamatban)

 

  1. 3.                                    ELÉRHETŐSÉG

 

Cím: 2623 Kismaros, Szuttai dűlő 8315

Tel.: 06/27/583-055

E-mail: monostor@cisztercimonostor.hu

 

  1. 4.                                    A LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSE

 

Fenntartó:                         Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor

Munkatársak:                 Dr. Horváth Olga O.Cist. apátnő, a levéltár vezetője:

Csizmazia-Darab Rita Gamma O.Cist. levéltáros

 

  1. 5.                                    KUTATÁS

 

Kutatási, és kutatótermi szabályzat mellékelve

Látogató jegy - Kutatási kérelem és engedély mellékelve

 

Nyitva tartás: Heti 20 órában, munkanapokon 9-13 óráig a levéltárossal előre megbeszélt időpontban. A monostori jelleg szükségessé teszi az időpont egyeztetést telefonon, e-mailen, vagy levélben.

 

Kutathatóság: A levéltár, alapvetően még rendezés alatt áll. Ennek ellenére az iratok jó része már kutatható. A levéltárba e-mail-en keresztül is be lehet jelentkezni, kitöltve a kutatási kérelem űrlapját. A kutatott anyagról elektronikus úton is tudunk másolatot küldeni a kutatóknak.

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Levéltára