Magyar | English | Deutsch | Français
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Szent Rendalapítók
Szent Bernát
Szűz Mária
Szent Benedek
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

A Ciszterci Rend alapító atyái

Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István apátJanuár 26.

Szent Rendalapítók

 

„…éljünk egyazon szeretetben,

egyazon Regula alapján

és hasonló szokások szerint...”


A szeretet okmánya, Charta Caritatis

 

 

CÎTEAUX EREDETE

1. A CISZTERCI SZERZETESEK KIVONULNAK MOLESME-BŐL

„Mint ismeretes, a Langres-i egyházmegyében áll a Molesme nevű igen jóhírű és a szerzetesi buzgóságban egészen kiváló monostor. Alapítása után egészen rövid idő alatt elhalmozta ezt a monostort az Isten jósága kegyelmeinek gazdagságával, és dicsőségre emelte az oda belépő kiváló férfiak által; naggyá tette mind birtokainak bősége, mind tagjainak ragyogó erényei folytán. Mivel azonban a birtokok és az erények általában ritkán maradnak meg tartós barátságban, eme szent közösség néhány tagja, valóban bölcs és magasabb tökéletességre törekvő férfiak úgy döntöttek, hogy inkább az égiekre vonatkozó tanulmányokkal töltik idejüket, semhogy földi dolgok szövevényeibe bonyolódjanak. Ezért aztán ezek az erényekért lelkesedő férfiak hamarosan felismerték annak a szegénységnek az értékét, amely egyedül lehet igazán gyümölcsöző az ember számára. Megállapították, hogy az ottani életük valóban istenes és nagyszerű élet ugyan, de az általuk fogadalommal fogadott Regulának vágyaik és szándékaik szerint csak nagyon kis mértékben felel meg. Elbeszélgettek erről és kérdezgették egymást, hogyan is válthatnák életté a zsoltárverset: „Teljesítem, amit megfogadtam, ahogy ajkamra jött s szám ígérte a szorongatottságban." (Zsolt 65,13.)... Közös elhatározásuk alapján monostoruk atyjával, a boldog emlékű Róbert apáttal együtt 21 szerzetes elindult, hogy megpróbálja közösségben végrehajtani azt, ami egyetlen Lélek sugallatára fogalmazódott meg bennük. Mindezek után sok-sok fáradozással és rendkívüli nehézségek legyőzése árán - amiket mindenkinek vállalnia kell, aki Krisztusnak szenteli életét - elérték céljukat. Eljutottak Citeaux-ba, egy vad és félelmetes pusztaságba. Megállapították, hogy a hely zordonsága megfelel annak a szigorú elgondolásnak, amelyet (mint megfogant életet) lelkükben hordoztak. így Krisztus katonái megtalálták a számukra szinte Istentől kijelölt helyet, amelyet már vágyakozásukban és tervezgetéseikben is annyira megszerettek.”

Részlet az  Exordium cistercii c. dokumentumból,
amely Cîteaux kezdeteinek elbeszélése az első ciszterci atyáktól

 

 

A Ciszterci Rend történetéről bővebben is olvashatnak a Zirci Kongregáció honlapján:

Rendtörténet Európában

Rendtörténet Magyarországon