Magyar | English | Deutsch | Français
HÚSVÉT 2024
KABÁTOT A GOMBHOZ
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
A megváltás örömhírének megjelenítése
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Adatkezelési tájékoztató
Támogatás
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Pünkösd

Pünkösd

 

„Mindazok, akiket a Lélek betölt, lángra lobbannak (vö. Róm 12,11)
és az igazságban felismerik, hogy az irgalmasság eléjük siet
és vezeti őket.”

Clairvaux-i Szent Bernát apát

Szent Benedek

Pünkösd

 


„Lelkeddel vezess bennünket
bizalomról bizalomra, világosságról
világosságra, hogy egyre mélyebben
behatoljunk fényességedbe.”

Boldog Guerric ciszterci apátPünkösd


Segítségére siet a mi gyöngeségünknek is (Róm 8,26), és általa árad ki szívünkben a szeretet, a jóakarat. (Róm 5,5)
A Lélek azért jön, hogy magáévá tegye a lelket. Itt van és gondolatainkon át szüntelenül szól, hogy meghalljuk, mit mond nekünk az Úristen (Zs 85,9.); értelmünket megvilágosítja és akaratunkat lángra gyújtja.

Clairvaux-i Szent Bernát apát


Szent Benedek

 

Idézetek Ciszterci Szerzőktől

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, az igazság Lelke, ő majd tanúságot tesz rólam… (vö. Jn 15,26), és: „Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Igyekezz hát részesedni a Szentlélekben! Ha segítségül hívják Őt, Ő ott terem, hiszen nem is hívhatnánk Őt, ha nem lenne már szólításunk előtt is ott! S ha hívják Őt, és Ő eljön hozzánk, Isten áldásának bőségével érkezik mindig. A Lélek magával ragadó áradat, amely felüdíti Isten Városát. Ha alázatosságban, békében és Isten Igéje iránti istenfélelemben talál rád, megpihen rajtad, és kinyilatkoztatja számodra, amit e világ bölcsei és okosai elől elrejtett az Isten. S már kezded is megérteni mindazt, amit a bölcsesség tanítványai mindaddig nem tudtak elviselni ezen a földön, amíg a Lélek el nem jött; A Lélek, Akinek be kellett őket vezetnie a teljes igazságba.”

Saint-Thierry Vilmos


Idézetek Ciszterci Szerzőktől

„Mit kér tőled az, aki olyan buzgón keresett téged, hát nem azt, hogy te is buzgón járj: Isteneddel? Ezt a buzgó kutatást nem végzi más, mint a Szentlélek, aki szívünk mélységeit kutatja, aki gondolatainknak és szívünk szándékainak megítélője, aki a szív lakásában, amelyet Ő birtokol, a legkisebb szalmaszálat sem tűri, hogy megmaradjon, hanem körültekintő figyelmének tűzével azonnal elégeti. A jóságos és édes Lélek, aki akaratunkat meghajlítja, sőt fölegyenesíti és jobban az Ő akarata felé irányítja, hogy az ember azt igazán értse és tüzesen szeresse, hogy azután hatékonyan teljesítse is.”

Clairvaux-i Szent Bernát

 

Idézetek Ciszterci Szerzőktől

„Valahányszor szívedben ösztönzést érzel a jóra, adj tiszteletet Istennek és borulj le a Szentlélek előtt, mert az ő szava hangzik füledben… Így birtokolja lelkünket a hozzánk érkező Lélek sugallattal, oktatással szeretetet ébreszt, gondolatainkban mindig megszólal, hogy halljuk mi is, mit beszél bennünk Urunk Istenünk, aki értelmünket megvilágítja, akaratunkat lángra lobbantja. Nem látod, hogy az egész házat betöltik a szétszóródó lángok, mint a tűz?”

Clairvaux-i Szent Bernát

 

Idézetek Ciszterci Szerzőktől

„Íme Krisztus segítségével a régi dolgok elmúltak, és minden megújul, mikor a külső pompát felcseréled a belsővel, és inkább életedet törekszel felékesíteni, mint ruhádat. Azt teszed, amit tenni kötelességed, sőt már régen kellett volna tenned, hiszen erre fogadalmat tettél. De a Lélek ott fúj, ahol akar, és akkor fúj, amikor akar. Abban az időben számodra még nem fújt. Ezért talán mindaz, amit eddig tettél, mentséget érdemel. Egyébként, ha lánggal lobog lelked, amely most újra melegítette a szívedet, pedig te egykor az elmélkedéseidben lángra lobbanó isteni tüzet már engedted kialudni, mi más vár még reád, minthogy te annak a tűznek engedd át magadat, amelyet nem lehet kioltani.”

Clairvaux-i Szent Bernát