Magyar | English | Deutsch | Français
Lelkigyakorlatok
Álláshirdetés
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Urunk születésének hírüladása

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, templomunk búcsújának napja

Urunk születésének hírüladása

 

 

 

 

Üdvözlégy, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled."

Lk 1,28

 

TovábbAngyali üdvözlet, Taizé, üvegablak

Boldog az az asszony…, akinek hajlékát a Megváltó az ő befogadásakor tisztán — de egyáltalán nem üresen — találja (vö. Mt 12,44), kivéve, ha valaki üresnek kívánja nevezni őt, akit üdvözletében az angyal kegyelemmel telinek mondott (vö. Lk 1,28). Sőt, arról is bizonyságot tett neki, hogy a Szentlélek száll rá (vö. Lk 1,35). S mi másért tenné ezt a Lélek, ha nem azért, hogy túlcsorduló gazdagsággal töltse be őt? Mi másért, ha nem azért, hogy ő, aki a Szentlélek eljövetelekor a maga számára már telve volt, a Lélek alászállása által a mi számunkra is túláradóan és túlcsordulóan elteljen kegyelemmel?

Bár szétáradna bennünk is a kegyelem illata (vö. Én 4,16)! Bár részesülnénk mi magunk is mindnyájan ebből a teljességből (vö. Jn 1,16)! Hiszen a mi közvetítőnk ő. Ő az, aki által befogadtuk a Te irgalmadat, Istenünk (vö. Zsolt 47,10), ő az, aki által mi maguk is befogadtuk hajlékunkba az Úr Jézust.

Részlet Clairvaux-i Szent Bernát apát beszédéből


Urunk születésének hírüladása 2014

Szent Benedek
„Ma elérkezett mindenek öröme, amely eltörli a szerencsétlenséget hozó ősi bűnt. Eljött az, aki mindenütt jelen van, hogy örömmel töltsön el mindeneket. ...

Urunk születésének hírüladása

S azt mondom, hogy elveszett volna a nagy mű, az ember, ha nem hozott volna hatalmas dolgokat annak irántunk való irgalma, aki beboltozta az eget, megszilárdította a földet, szétöntötte a levegőt, megtöltötte a tengert, s megalkotta az egész látható világot. Itt van tehát Isten a földön, leszállt az égből, az emberek között van; egy Szűznek méhe hordozza Istent, akit nem képes befogadni semmilyen hely sem.

Ez adja az emberi természetnek az öröm első csíráit, ez részesíti először az istenségben. ...

Ennek következtében első teremtésünk megújul egy új teremtésben...

Ma Isten tudtunkra adta azt a titkot, amely századok és nemzedékek óta rejtve volt, és Krisztusban mint főben foglalt össze mindent."

Részlet Krétai Szt. András püspök homiliájából Tovább


Szent Benedek

Urunk megtestesülésének hírüladása


(Gyümölcsoltó Boldogasszony)


március 25.

Urunk megtestesülésének hírüladása

Az angyali üdvözlet

P. Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát akvarellje

 

„Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és fiat fogsz szülni;
hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által.
Várja az angyal a választ: ideje, hogy visszatérjen az Istenhez, aki küldte.
Mi is várjuk tőled, Úrnőnk, az irgalom szavát, hiszen ránk nehezedik
száműzetésünk keserves végzete.

Nézd, most felkínálom neked üdvözülésünk váltságdíját:
ha beleegyezel, máris üt számunkra a szabadulás órája!
Isten örökkévaló Igéjében teremtett minket,
és íme: pusztulás vár reánk;
a te rövidke válaszodban viszont ott van összesűrítve
újjáéledésünk reménye!

Szent Szűz, válaszodért eseng a nyomorult Ádám
a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt.
Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is.
Válaszodért könyörögnek a többiek, az ősatyák;
igen, a te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek.
Eléd borulva válaszodat várja az egész világ!...

És Mária így szólt:
Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok,
legyen nekem a te igéid szerint (Lk 1,37).”


Részlet Clairvaux-i Szt. Bernát apát homíliájából

 

Vissza a lap elejére