Magyar | English | Deutsch | Français
Húsvét
Húsvéti liturgia
Nagyböjt
Nagyböjti liturgia
Nagyheti miserend
1+1%
Lelkigyakorlatok
Álláshirdetés
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

2013. szeptember

Katolikus Társadalmi Napok

Az Egyház válaszai a társadalom problémáira

Katolikus Társadalmi Napok


2013. június

Árvíz

A Duna áradása itt, Kismaroson is megrendítő. Az itt lakók és távolról jövők nagylelkű, önfeláldozó, fegyelmezett, békés együttdolgozása és segítőkészsége azonban erősebb a víz pusztító erejénél.

Árvíz 2013 június

Árvíz 2013 június

Árvíz 2013 június

Árvíz 2013 június

A nővérek virrasztó szeretettel gondoskodnak az éjszakai és hajnali műszakban a gátaknál dolgozó mintegy 200-250 emberről. Meleg itallal (tea-kávé) és szendviccsel segítik erejük megújulását.

Árvíz 2013 június Árvíz 2013 június
Árvíz 2013 június Árvíz 2013 június
Árvíz 2013 június Árvíz 2013 június

A fizikai támasz mellett mindennap imáikkal és a szentmise felajánlásával lelki-természetfölötti erőért is könyörögnek a háttérben.

Köszönjük honlaplátogatóinknak, ha egy rövid fohásszal, rájuk gondolássál segíteni tudják az összefogást.

 

 

 

ÚRNAP

Úrnap

„Ti adjatok nekik enni.” (Lk 9,13) Kik azok, akiknek enni kell adni? A választ az evangéliumi szakasz elején találjuk: az emberek sokasága, a tömeg. Mi vagyunk az evangéliumi tömeg, mi is arra törekszünk, hogy kövessük Jézust, hogy meghallgassuk szavát, hogy szeretetközösségre lépjünk Vele az Oltáriszentségben, hogy elkísérjük Őt, és hogy Ő elkísérjen bennünket. Tegyük fel magunknak a kérdést: hogyan követem Jézust? …

Jézus csöndben beszél az Eucharisztia misztériumában, és minden alkalommal arra emlékeztet: követni Őt annyit jelent, hogy kilépünk önmagunkból és életünket nem magunk számára birtokoljuk, hanem Neki és testvéreinknek ajándékozzuk. …

Jézus, azáltal, hogy szavát hallgatjuk, hogy Testével és Vérével táplálkozunk, a sokaságból közösséggé alakít át bennünket, a névtelenségből szeretetközösséggé válunk. Az Oltáriszentség a szeretetközösség szentsége, amely révén kilépünk az individualizmusból, hogy közösen éljük meg Jézus követését, a Jézusba vetett hitet. …

Az Egyházban, de a társadalomban is, van egy kulcsszó, amitől nem kell félnünk, és ez a szolidaritás. Vagyis bocsássuk Isten rendelkezésére azt, amink van, szerény képességeinket, mert csak a javak megosztásával, az ajándékozással válik életünk termékennyé, hoz gyümölcsöt. Szolidaritás – ez egy olyan szó, amelyet nem kedvel a világi felfogás. …

Ma az Úr ismét kiosztja nekünk a kenyeret, ami saját Teste, önmagát ajándékozza nekünk. Mi is megtapasztaljuk Isten szolidaritását az emberrel. Olyan szolidaritás ez, amelyik soha nem fogy el, továbbra is ámulatba ejt: Isten közel jön hozzánk, a keresztáldozatban lealacsonyítja magát, belép a halál sötétségébe, hogy életét adja nekünk, ami legyőzi a rosszat, az önzést, a halált. …

Jézus ma is önmagát adja nekünk az Eucharisztiában, osztozik utunkban, sőt, táplálékká lesz, valódi táplálékká, amely támaszt nyújt életünknek azokban a pillanatokban is, amikor az út göröngyössé válik, az akadályok lelassítják lépteinket. Az Eucharisztiában az Úr a saját útját járatja velünk végig, ami a szolgálat, a javakban való osztozás, az adományozás útja. …

Az a kevés, amink van, amik vagyunk, ha megosztjuk másokkal, bőséggé válik, mert Isten hatalma, ami a szeretet hatalma, leszáll szegénységünkre és átalakítja azt. …

Kérdezzük meg tehát este, imádva az Eucharisztiában valóban jelen lévő Krisztust: hagyom-e, hogy átalakítson engem? Hagyom, hogy az Úr, aki önmagát adja nekem, vezessen, hogy egyre jobban kilépjek kerítéssel körülvett kis világomból, hogy ne féljek adni, másokkal osztozni, szeretni Őt és a testvéreket? …

Ferenc pápa

ÚRNAP