Magyar | English | Deutsch | Français
Húsvét
Húsvéti liturgia
Nagyböjt
Nagyböjti liturgia
Nagyheti miserend
1+1%
Lelkigyakorlatok
Álláshirdetés
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Beöltözés

E_2012

 

„Öltöztessen fel téged az Úr új emberré, akit Isten saját képmására teremtett: igazságosságra, hűségre, szentségre.”

 

E_2012

 

2012. június 3-án, Szentháromság ünnepén, Kiss Ildikó nővér felöltötte a ciszterci nővérek novícia-ruháját. Az újoncidő elkezdésekor megköszöntük minden hivatás kezdeményezőjének és ajándékozójának a ránk bízott új életet. Bizalommal kértük a Mindenható Istent, hogy közös utunk egyre inkább kölcsönös szeretetté alakuljon át.

 

Szülők Napja

E_2012

 

Pünkösdhétfőn hetedik alkalommal került sor a nővérek szüleinek találkozójára. Az ünnepi szentmisét követően a derűs hangulatú kávészünet után, színes beszámoló következett az eltelt év eseményeiről, a monostor életének krónikájáról.

 

A napközi imaórát, a közös ebédet, a személyes hangvételű beszélgetéseket gyermekkori emlékekhez kapcsolódó vidám vetélkedő követte. A Szülők Napja közös imádsággal, hálaadással ért végett.

 

E_2012

Észak-Duna menti ifjúsági találkozó

 

A Szentírás, szentírásolvasás, valamint a Fokolare lelkiség, mint az Ige által megélt egység közössége és a Budapesten megrendezésre kerülő Genfest volt a témája az április 21-i ifjúsági találkozónak.

E_2012

 

 

 

 

A fiatalok Szentírásról szóló tartalmas előadását, a nővérek tanúságtételét a lectio divina gyakorlatáról a monostor mindennapi életében a közösen elimádkozott napközi imaóra követte. A monostori ízek megkóstolása után, a Fokolare lelkiség bemutatkozása következett, majd a kiscsoportos beszélgetések után jó hangulatú játékok. A nap közös hálaadással, szentmisével ért végett.

 

E_2012

Ciszterci kurzus

 

Április 15-21 ismét vendégül láthattuk M. Hildegard Brem apátnőt Mariastern-Gwiggenből. Ez alkalommal Ford-i Balduin 12. századi ciszterci szerző „Élet a közösségben″ c. művét dolgoztuk fel. E_2012 A középkori monasztikus irodalom egyik gyöngyszeme ez az írás, mindannyiunk számára mély lelki élményt jelentett. A kurzuson nagy örömünkre részt vett M. Pauline Couette apátnő is a dél-franciaországi Boulaur ciszterci monostorból.

 

 

Lelkigyakorlat: március 30 - április 1.

E_2012„Krisztus értem, bennem, általam” volt a témája az Olgi nővér által vezetett nagyböjti lelkigyakorlatnak. A Szentírás és a monasztikus szerzők írásai alapján elhangzott tanítások mellett a részvevők bekapcsolódtak a nővérek imádságába, lehetőséget kaptak egyéni beszélgetésekre, szentgyónásra.

E_2012Mindannyian megújult lélekkel folytatták zarándokútjukat a nagyhét misztériumain át a Feltámadás örömteli megünnepléséhez.

 

 

Kora-tanfolyam

E_2012

 

Január 30. és február 12. között kéthetes kora-tanfolyamot tartott monostorunkban Elisabeth Biron Franciaországból. A szenegáli Keur Moussa bencés apátságban találkozott először az észak-afrikai népi hangszerrel, ahol nem csak elsajátította annak játékmódját, hanem számítógépes kottaprogrammal lejegyezte a korára írt közel száz zsoltártónust és számos darabot. A Dakar közelében élő szerzetesközösség megbízásából évek óta foglalkozik az észak-afrikai hangszer népszerűsítésével Európában.

Közösségünk - Magyarországon elsőként - napi liturgiájában immár tizenhárom év óta használja e hangszert.

 

Testvéri találkozó

E_2012

 

P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist. generális apát 2012. január 11-12. között rövid, pihenő látogatást tett a monostorban.