Magyar | English | Deutsch | Français
Húsvét
Húsvéti liturgia
Nagyböjt
Nagyböjti liturgia
Nagyheti miserend
1+1%
Lelkigyakorlatok
Álláshirdetés
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

2011. december 2-4.

Egyéni lelkigyakorlat „Advent: Krisztus-várás” címmel.

Vezetője: Dr. Horváth Olga O.Cist

Eseménytár 2011

2011. augusztus 18.

Szent Bernát ünnepének vigíliáján Marilyne oblátusi ígérete

Eseménytár 2011

"Mindenható Istenünk, szilárdítsd meg Mariliyne-t a mai napon tett oblátusi elköteleződésében Add neki erődet és az állhatatosság kegyelmét, hogy megmaradjon életének minden napján azon az úton, amelyen vezetni fogod. Erősítsd meg benne a hűséget az iránt, amire nagy szeretetedben meghívtad.

Add, hogy segítségeddel beteljesítse mindazt, amit elgondoltál róla, hogy egykor együtt szemlélhessünk a mennyei egyház szeretet-közösségében Téged, az Örök Szeretetet, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy mindörökké. Ámen.

Részlet az ünnep liturgiájából

Eseménytár 2011

 

2011. május 11-19.

Nemzetközi monasztikus magiszter-találkozó Kismaroson.

Eseménytár 2011

A bencés, trappista, ciszterci, bernardinus magiszterek és magisztrák kétévente vesznek részt olyan kurzuson, ahol szerzetesnövendékek képzésével kapcsolatos témákat dolgoznak fel tapasztalt előadók segítségével. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarország, Kismaros adott helyet az összejövetelnek.

Az Észak-Kelet Franciaország, Belgium, Svájc monostorait felölelő csoportnak 30 éve mi is tagjai vagyunk.

A találkozó „A megkülönböztetés a hivatás útján” címet viselte.

 

Eseménytár 2011
Eseménytár 2011

 

Ebben az évben a szervezők Michel Van Parys bencés atyát hívták meg előadónak, aki hosszú évekig volt magiszter, majd apát a chevetogne-i (Belgium) apátságban, jelenleg pedig a Keleti Egyházak Kongregációjának munkatársa. A Biblia, Szent Benedek Regulája és az egyházatyák írásai alapján a szív tisztaságáról, a testvérek egymás közti kapcsolatáról, az acédiáról, a hibák kijavításáról osztotta meg tapasztalatait. Bölcsessége, mélysége, humora egészen közel hozta és maivá tette a sok évszázados szerzetesi hagyományt.

Délutánonként kisebb csoportokban dolgozott a 22 résztvevő. Egy-egy kiemelt témához kapcsolódva őszinte testvéri légkörben megoszthatták egymással megbízatásukkal járó örömeiket, nehézségeiket, tanulhattak a testvérmo- nostorok gyakorlatából.

Eseménytár 2011
Eseménytár 2011

A monasztikus tradícióra épülő tanításokat jól kiegészítették a Párizsban dolgozó pszichoterapeuta, Michel Bégny sok példával, ötletes játékokkal színesített gyakorlati foglalkozásai. A nagyhírű szakember az emberi kapcsolatok gyógyításával sok éve segíti több szerzetesközösség életét.

 

 

 

2011. május 7.

Hálaadás a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő 20 évéért

Eseménytár 2011

Szeretettel ajánljuk ünnepi kiadványunk megtekintését:

Ciszterci rendelő.

Eseménytár 2011

Meghívásunkra közel kétszázan jöttek el. Vendégeink között volt: Dr. Jávor András a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közigazgatási Államtitkára, René Roudaut francia nagykövet úr és felesége, valamint Moór Róbert, Kismaros alpolgármestere. François Blin, a Katolikus Orvosegyesületek Európai Szövetségének elnöke és Hans Stevens a Katolikus Orvosegyesületek Európai Szövetségének titkára is megtisztelt jelenlétével.

Eseménytár 2011

A hálaadó szentmisét Dékány Sixtus O.Cist. zirci főapát úr, Dr. Kerényi Lajos SchP, Brückner Ákos Előd O.Cist., Mátrai Benedek és Fejérdy Áron atya mutatták be.

Eseménytár 2011 Dr. Fejérdy Gábor főorvos és Dr. Fejérdy Márta O.Cist a Rendelő 20 évére tekintett vissza vetítéssel egybekötött előadással.

 

Eseménytár 2011

 

 

"A baráti találkozásokban mindig megérintett bennünket az életetek, a rendelőben elkötelezett munkátok, és az Úrba vetett bizalmatok. Ő a Szegletkő, akire az életeteket és ezt a művet, a Rendelőt építettétek. A rendelőben végzett munkátok tanúságtétele segített és továbbra is segít minket a saját munkánkban. Mindez újabb összekötő szálakat jelentett nem csak veletek, hanem mi magunk között is ott Svájcban."

Antonia Asioli (Lugano, Svájc)

 

 

 

Eseménytár 2011Roby Noris

"A remény minden emberi személy egzisztenciális szükségleteinek legmélyebb rétege. A mi gazdag társadalmainkban éhezünk az élet értelmére, amely valami olyan, amit nem tudunk megvásárolni. Ezért érintett meg bennünket mindig annyira a „kismarosiak” derűje, akik számunkra elképzelhetetlen körülmények között képesek voltak minőségi szociális-egészségügyi munkát végezni, hihetetlen befogadó-készséget tanúsítva. Ahol vannak ilyen helyek, amelyek – mintegy árral szemben – a munkájukat az értelmes szolidaritáson alapuló gazdasági szemlélet szerint határozzák meg, ott valami olyan reménység ragyog föl, amely hosszútávon képes lesz azoknak a szemléletét is megváltoztatni, akik körülöttük élnek."

Eseménytár 2011

"Jó alkalom ez az esemény arra is, hogy visszaemlékezzünk azokra a támogatókra, akik egész Európából már 20 éve lehetőségeikhez mérten segítik a rendelőt, amelynek állami támogatás nélkül kell „boldogulnia”. A testvéri szeretettől vezérelve több ezer ilyen úgynevezett "háttér-munkás" kívánta jobbá tenni embertársai életét."

Marie-Cécile Assez (Belgium)

 

Eseménytár 2011Dr. Jávor András

"Nem lehet elmenni a főorvos úr személye mellett, de ugyanígy nem lehet szó nélkül elmenni a ciszterci rend mellett sem. Azt kell mondanom, hogy itt egymásra talált két különleges dolog: egymásra talált egy ember, Fejérdy Gábor főorvos úr elkötelezett hite – hitt abban, hogy OEP támogatás nélkül, állami forintok nélkül egy működőképes rendelőt lehet létrehozni. Én nem hittem benne, bevallom őszintén. És hittek benne a nővérek, hitt benne a rend, hogy ez működőképes és Magyar-országon fenntartható lesz"

 

2011. május

 

Megjelent a közösség első - a liturgián megszólaló hangszeres zenét tartalmazó - CD albuma.

Eseménytár 2011

Tartalom

 

Célunk a megpihenés, az elmélyülés, az imádság elősegítése.

Vissza a lap elejére