Magyar | English | Deutsch | Français
Lelkigyakorlatok
Álláshirdetés
Élet a Monostorban
Imaélet
Testvéri közösség
Munka
Rólunk
A liturgia időpontjai
Mária Rádió közvetítés
CD-ajánlat
Történetünk
Elköteleződés Oblátusként
Imádkozzon velünk!
Adventben
Karácsonykor
Évközi időben
Nagyböjtben
Részletek a húsvéti szent három nap liturgiájából
Húsvéti időben
Pünkösdkor
Szentek ünnepein
Idézetek ciszterci szerzőktől
Közösség
Advent
Karácsony
Urunk bemutatása
Nagyböjt
Nagyhét
Húsvét
Pünkösd
Szentek ünnepei
Templomszentelés évfordulója
Szentírás vasárnap
A Monostor könyvtára
A Monostor Levéltára
Kapcsolódó honlapok
Diaporáma
Eseménytár
A megváltás örömhírének megjelenítése
25 éves a Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
Monostori Ízek honlap
Partnereink
Kapcsolat
Keresés a lap-tartalomban

Eseménytár

 

2010. december 31.

Eseménytár

 

 

Marilyne

elkezdi az obláta-noviciátust

 

 

 

Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, Urunk és Királyunk, hálát adunk Neked, aki szereteted által összegyűjtöttél, és arra hívtál minket, hogy ezen a helyen Szent Benedeknek, a mi atyánknak Regulája alatt szolgáljunk Téged.
Kérve kérünk, mint Urunkat és az élet tanítóját, áraszd ki Lelkedet oblátánkra, Marilyne -re, akit ma a te nevedben az oblatúra tagjaként Eseménytárbefogadunk monostorunk életébe. Kérünk, add neki kegyelmedet, hogy a testvéri szeretet segítségével, állhatatosan és hűségesen keressen Téged nehézségek közepette és örömben egyaránt, hogy így kitágult szívvel és a szeretet kimondhatatlan édességével, a végső jutalom reményének bizonyosságában, nap, mint nap örömmel szolgálhasson Neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

(Részlet az ünnep liturgiájából)

 

 

P. Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát karácsonyi üzenete


Eseménytár


„...»Hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.« (1 Jn 1,1-4). Szent János azt hirdeti nekünk, hogy a teljesség a Fiúnak az Atyával való közössége. A Fiú azért lett emberré, hogy megmutassa nekünk az Ő Atyánál-létét, az Ő Atyával és a Szentlélekkel való közösségét.

Ott, ahol Krisztus megjelenik, ott, ahol befogadjuk Őt, ott, ahol Vele maradunk, ott, ahol megengedjük Neki, hogy kinyilatkoztassa magát nekünk az Evangéliumban és a Szentségekben, valamint a keresztény közösség egész életében, ott, ahol a szegényekben és a nyomorúságosakban jön el hozzánk, ott Ő mindig az Atyával való közösségét tárja fel előttünk. Feltárja a Szentháromságot, és befogad minket is a Szentháromságba.

Csak ha ennek a kegyelemnek az emlékezetében élünk, csak akkor tudjuk fölismerni a következőt: a közöttünk lévő kapcsolatok is, a közösségeinkben lévő kapcsolatok is, a szentháromságos Közösséget tükrözik vissza. …

A mi monasztikus közösségeink sajátos kontemplatív dimenziójának eredete abban a szentháromságos tudatban van, ahogyan a közösségeinkhez tartozunk. A közösségben a testvéri élet az az elsődleges hely, ahol Isten vár bennünket és ahol megajándékoz bennünket azzal, hogy az Ő Szeretetéből éljünk, a Szentháromság Közösségében részesedve. Ahogyan ugyancsak kifejezi ezt szent János: »Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.« Az életünk egysége, szépsége és öröme éppen abban áll, hogy Istennel és a testvéreinkkel egységben élhetünk ugyanabban a szeretetben, az egyedül igaz szeretetben, amely Isten Szeretete, a Szeretet, aki Isten.

Jézus Krisztus megment és megszabadít bennünket úgy, hogy mindent nekünk ad, és ez a minden nem más, mint az Ő Közössége az Atyával a Szentlélekben. Éppen ez Karácsony igazi ajándéka, a lehető legnagyobb ajándék, amit csak kaphatunk, és amelyet megoszthatunk egymással, olyan ajándék, amely soha sem fogy el. …” Tovább

Részletek P. Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát
karácsonyi üzenetéből
 

 

 

2010. december 14.Eseménytár

 

 

Örömteli testvéri találkozás

P. Mauro-Giuseppe Lepori

O.Cist. generális apáttal

 

Eseménytár

 

 

 

 

az Úr asztalánál,

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseménytár

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. örökfogadalmi évfordulón,

 

 

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

és a Ciszterci Mozgásszervi Rendelőben.

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseménytár

 

 

2010. december 8.


Eseménytár

Eseménytár

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának

ünnepe,

Teodóra nővér örökfogadalmának

50. évfordulója.

 

Eseménytár

„Jóságos Istenünk, minden jó Tőled származik. Te az idők titokzatos elrendezésével a szolgaság földjéről történt kivonulás 50-ik napján választott népednek törvényt adtál; Megváltónk, Jézus Krisztus Eseménytárfeltámadása után az 50-ik napon a Szentlélek eljövetele által a kegyelem törvényét árasztottad híveid szívébe.
Könyörögve kérünk, tekints kegyelmesen szolgálódra, Teodóra nővérünkre, aki isteni törvényedet elfogadva, 50 éve hűséges szeretetben követi hívó szavadat: fogadja be Szentlelkedet, és maradjon meg kegyelmében mindhalálig, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” (Részlet az ünnep liturgiájából)

 

Eseménytár

 

 

Suscipe me Domine…

„Fogadj el engem, Uram,
szavaid szerint
és élni fogok,
és ne engedd, hogy várakozásomban
csalódjak.”

(Zsolt 118,116)

 

Eseménytár

 

 

2010. augusztus 15. Szűz Mária Mennybevételének ünnepe

Judit nővér ünnepélyes örökfogadalma

Eseménytár

 

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,

mert örökké szeret minket…

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

Hirdessék azok is, akik félik

az Urat, hogy örökké

szeret minket...

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. augusztus 6. Urunk Színeváltozásának ünnepe,

Henriett nővér ünnepélyes örökfogadalma

Eseménytár

 

 

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömujjongástól és énektől hangosak

az igazak sátrai.


Eseménytár

 

 

Az Úr jobbja tett nagy dolgokat,

az Úr jobbja emelt föl engem,

az Úr jobbja művelt csodákat!...

 

 

 

 

2010. július 11. Szent Benedek ünnepe

Olgi nővér 30. fogadalmi évfordulója

Eseménytár

 

 

Tárjátok ki az igazak kapuit,

bemegyek, hogy áldjam az Urat...

 

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

Mindezt az Úr vitte végbe,

a csodát saját szemünkkel látjuk.

 

 

 

 

2010. április 25. Jó Pásztor vasárnapja

Veronika nővér ünnepélyes örökfogadalma

 

Eseménytár

 

 

Ez az a nap, amelyet az Úr adott,

hogy ujjongjunk és örvendezzünk.

 

 

Eseménytár

 

 

 

 

 

 

 

 

Hálát adok neked, te vagy Istenem,

magasztallak Istenem téged!

Eseménytár

 

 

 

 

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,

 

mert örökké szeret minket!


(Részletek a 117. zsoltárból)

 

 

Vissza a lap elejére